manifesto

A 1-post collection

Konpat's Blog Manifesto

ผมทำเว็บ .. ด้วยเทคโนโลยีที่ผมเองก็ไม่คุ้นเคย และมีเป้าหมายว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ ครั้งที่ผมทำแต่ละโปรเจค (ตอนนี้เลยไม่เก่งซักอัน) แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมเร่ิมเขียน บล็อก

หลายคนบอกว่าการจดบันทึกคือพื้นฐานของความเจริญ ผมไม่เคยเชื่อหรอกจนกระทั่งได้มาเจอด้วยตัวเอง โดยปกติแล้ววิธีการทำงานของผมจะเป็นอย่างนี้

  1. ทำเว็บ
  2. เจอปัญหา
  3. กูเกิลเพื่อแก้ปัญหา
  4. แก้ปัญหาได้
  5. ลืมแล้วว่าปัญหานั้นแก้ยังไง (เพราะว่าไม่ได้จดไว้)

สุดท้ายแล้วเวลาเจอปัญหาเดิม ๆ แล้วก็ต้องมาเริ่มข้อ 3 ใหม่ .. แล้วก็วนไปเรื่อย ๆ ผมแค่ต้องการออกจากวัฎจักรนี้ ผมจึงเร่ิมเขียนบล็อกเพื่อบันทึกสิ่งที่ผมเจอ และวิธีการแก้ปัญหาที่ผมพบ เพื่อวันหน้าหากผมโง่เหมือนเดิมผมจะได้รู้ว่าวันก่อนผมแก้ความเขลานั้นด้วยวิธีการใด

อ่านต่อ »