laravel

A 1-post collection

Laravel Controller Can't Return in Boolean

"รีบ ๆ เรียน ดูแค่ตัวอย่างแล้วก็เอาไปทำเองบ้าง" เป็นวิธีที่ผมใช้เรียนการทำเว็บและเขียนโปรแกรมมาตลอด เพราะว่าตัวเองก็ค่อนข้างรีบ จะให้มานั่งอ่านละเอียดจน ซึ้ง แล้วค่อยมาเริ่มเขียนก็อาจจะทนไม่ไหวซะก่อน

แต่ถ้าพูดถึงเรื่อคงความประหยัดเวลาในการเรียนรู้แล้ว แม้วิธีนี้จะทำให้เราสามารถทำผลงานชิ้นแรกออกมาได้เร็ว แต่เราอาจจะต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียเวลากับการแก้บัคที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกมาก

หลาย ๆ ครั้งที่ติดปัญหาและก็ต้อง google เพื่อหาวิธีแก้อยู่เป็นแรมหลายชั่วโมงเทียว สุดท้ายปัญหาจริง ๆ ก็คือผมไม่ได้อ่าน Documentation ส่วนที่เป็นเงื่อนไขที่เขียนอยู่ข้างล่างนั่นเอง เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่หากผมใช้เวลากับการอ่านเงื่อนไขด้านล่างบ้าง ก็คงประหยัด น้ำตา ไปมากทีเดียว

ปัญหาที่พบและกว่าจะหาต้นเหตุเจอได้กับเป็นข้อจำกัดง่าย ๆ ของ Laravel เอง ที่ผมควรจะรู้ (ผมไม่มั่นใจว่าได้เขียนไว้ใน Documentation หรือเปล่า) นั่นคือ ฟังก์ชัน Controller ใน Laravel ไม่สามารถรีเทิร์นเป็น Boolean ได้ !

เหตุการณ์

โดยปกติก็คงไม่มีใครเขียนให้ controller รีเทิร์นเป็น boolean หรอก (โดยปกติผมก็ไม่) แต่ตอนนั้นผมแค่ต้องการให้มันตัดจบที่ตรงนี้ ไม่มีทำคำสั่งส่วนข้างล่างต่อ เช่น

public function home() { 
  $a = 10;
  $b = $a + 5;

  var_dump($a);
  return true;

  return Response::json([ 'a' => $a, 'b' => $b ]);
}

ผมแค่ต้องการดูว่า ตัวแปร $a มีค่าเท่าไหร่ด้วย var_dump แต่ก็ต้องไม่ต้องการให้เกิดการรีเทิร์นให้ผลลัพธ์มาบดบัง var_dump ด้านบน ผมจึงตัดสินใจ return true; ก่อน ทั้ง

อ่านต่อ »